OGCO verwacht in vierde kwartaal rapportage op te kunnen leveren

1 september 2023

Voorzitter Martin van Rijn: ‘De gesprekken met betrokkenen maken veel indruk op de commissie. We willen recht doen aan alle melders en een zorgvuldig en goed rapport opleveren. Tegelijkertijd herkennen we de wens om duidelijkheid te verschaffen in dit proces voor iedereen. De commissie spant zich hiervoor in.’

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen gaat ervan uit in het vierde kwartaal een rapport met aanbevelingen op te kunnen leveren. Aanvankelijk was het streven om dit rond de zomer te doen.

Het onderzoek is groter dan aanvankelijk werd aangenomen. Er zijn ontwikkelingen binnen de omroepen en programma’s geweest die ertoe hebben geleid dat het onderzoek breder is geworden. Ook hebben meer mensen dan verwacht zich gemeld voor een gesprek. De commissie blijft benadrukken dat zorgvuldigheid van groot belang is voor alle betrokkenen. De commissie houdt dan ook een slag om de arm voor de huidige planning.

De commissie is voornemens om één rapport op te leveren met de resultaten, bevindingen en conclusies van haar onderzoek. Dit rapport wordt, conform het instellingsbesluit, in zijn geheel en aan iedereen openbaar gemaakt.

 

Home Actueel OGCO verwacht in vierde kwartaal rapportage op te kunnen leveren