Vragenlijst medewerkers landelijke publieke omroep

28 april 2023

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek van de Commissie is een vragenlijst voor alle medewerkers werkzaam bij de NPO en de publieke omroepen.

De vragenlijst is anoniem en de uitkomsten zijn vertrouwelijk. Met deze vragenlijst richten we ons op de algemene gang van zaken en werkwijze binnen de omroepen. We kijken wat er goed gaat en wat er niet goed gaat, om hiervan te kunnen leren. De vragen gaan over je ervaringen en je persoonlijke mening over de situatie op de werkvloer in de afgelopen 12 maanden. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten.

De vragenlijst staat klaar en wordt vanuit de commissie rechtstreeks aan alle medewerkers gemaild om de anonimiteit en vertrouwelijkheid te waarborgen. De Commissie is momenteel in afwachting van de mailadressen die de NPO en omroepen hebben beloofd aan te leveren met de juiste borging van privacy. Zodra we de adressen ontvangen van de organisatie waar je werkzaam bent dan ontvang je een mail met een link naar de vragenlijst.

Wil je informatie delen over je tijd bij een programma langer dan 12 maanden terug? Vanaf 11 mei staat hiervoor een andere vragenlijst op onze website.

Heb je geen link naar de vragenlijst  ontvangen en je directe collega’s wel? Neem dan even contact met ons op via het mailadres: contactpunt@ogco.nl.

Het onderzoek van de Commissie bestaat uit onder andere de volgende onderdelen:

  • Gesprekken: Er vinden gesprekken plaats met mensen die zich gemeld hebben, betrokken zijn geweest bij het programma DWDD en mensen die door de commissie zijn uitgenodigd vanwege een bepaalde rol in een omroeporganisatie.
  • Desk research: Via informatie over type contracten en archiefmateriaal zoals interne meldingen en signalen kijken we o.a. naar de werkomstandigheden en de werkwijze.
  • Vragenlijst: De vragenlijst is gericht op het vormen van een breder beeld. We kijken wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Hierin nemen we ook de ervaringen mee van mensen die wel tevreden zijn en kenmerken van werksituaties waar het wel goed gaat.

Door de vragenlijst in te vullen draag je bij aan een verbetering van de sociale veiligheid binnen de publieke omroepen. De Commissie hoopt op een hoge respons op de vragenlijst. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe representatiever de onderzoeksresultaten zijn. Wij danken je alvast voor je medewerking.

Home Actueel Vragenlijst medewerkers landelijke publieke omroep